Pismo između jezika i kulture / Vanja Stanišić. - Beograd : Logos, 2019.

Pismo je jedna od suštinskih odlika civilizacije. Ono je očigledan dokaz da je neki narod izašao iz predistorije i stupio u period svoga istorijskog razvoja. Grafička poruka neke civilizacije može, po pravilu, biti pročitana i dešifrovana, budući da se oslanja na sistem određenog jezika. U tom smislu u nauci o pismu se još uvek vodi rasprava o tome da li se pismo rađa istovremeno s civilizacijom, baš kao što se i civilizacija rađa s pismom? To i jeste jedno od glavnih pitanja ove knjige. (preuzeto sa korice)

Top