PISANJE KAO PROCES METAMORFOZE AUTORA, ČITAOCA I SAMOG KNJIŽEVNOG JUNAKA

Četvrtak, 25. april

19.00, Magistrala "Dragan Ve Ignjatović"

Gostujući predavač: Richard Savić

Moderator: Konstantin Ađanin, doktorant srpske književnosti

Za Rišara Savića (Richard Savić) može se reći da je odrastao u francuskom pozorištu. Kroz bogato životno iskustvo i mnoga važna poznantsva, posebno sa glumcem i slikarom Žanom Mareom (JEAN MARAIS) nastaje njegov roman „Metamorfoze Vladislava“, koji opisuje višestruke faze dvostrukog procesa transformacije, centralnog lika priče i pesnika (autora) koji ga tamo dovodi. Egzistencijalni slojevi, i pesnikovi i njegovih likova, preklapaju se, ukrštaju, mešaju i utiču jedni na druge da bi dali život ponekad subjektivnom iskušenju koje ih izražava. U tom smislu, ovaj roman je poetski test, kosmičko i seizmičko istraživanje, višedimenzionalno i višesmerno putovanje pisca ka tekstu i teksta ka čitaocu.

 

Top