PANORAMA, PIJAVICE: Petak 18, subota 19, nedelja 20. oktobar; Mala sala u 18 i 20:00


Pisac Petar Mirić, u vreme velike društvene i političke krize u Srbiji predstavlja stavove koji stvaraju konflikte sa vodećim političkim režimom. 
Bliski susret sa Državnom službom za bezbednost pretvara mu život u paranoju i potragom za istinom. Scenario za film je inspirisan prozom Davida Albaharija.

Top