Performing Futures: Uninvited Guests’

Partners: Uninvited Guests (UK), IKUSEEARTE (Spain), Students’ City Cultural Center - International Theater Days (Serbia), Artopolis Association (Hungary)

Pozorišni program International Theater Days prošao je selekciju od 1327 aplikacija, a Dom kulture „Studentski grad" sklopio partnerstvo za dva performansa u okviru jednog od 19 odabranih projekata uz podršku Perform Europe.

The theater program International Theater Days passed the selection of 1327 applications, and the Students’ City Cultural Center entered a partnership for two performances within one of the 19 selected projects with the support of Perform Europe as part of the Performing Futures: Uninvited Guests’ BILLENNIUM and TO THOSE BORN LATER project.

BILLENNIUM 
Producers: Uninvited Guests, UK and Duncan Speakman

Teatarski vođena šetnja kroz Studentski grad / Theatrical guided tour through Students’ City

Photo: Paul Clarke; Boudewijn Bollmann, STRP Festival, Eindhoven, 2019

8, 9. jun / June 8, 9
11.00; 13.00 - na srpskom / in Serbian
17.00 - na engleskom / in English
19.00 - na srpskom / in Serbian

10. jun / June 10
11.00 - na srpskom znakovnom jeziku uz prisustvo tumača / in Serbian sign language in the presence of an interpreter
13.00 - na srpskom / in Serbian
17.00 - na engleskom / in English
19.00 - na srpskom / in Serbian

11. jun / June 11
17.00 - na engleskom / in English
19.00 - na srpskom / in Serbian

Trajanje / Duration: 60 min
Prisustvo je besplatno uz obavezno prijavljivanje na mejl / Free of charge with registration on e-mail: teatar@dksg.rs
Broj publike po performansu / Number of audience per performance: 15

Billennium je teatarski vođena šetnja kroz Studentski grad, ali ne kroz istorijske delove, nego kroz delove Studentskog grada budućnosti u kojoj hodate kroz vreme do SCI FI lokacija utopija i distopija. Buduća arhitektura se prikazuje ispred vaših očiju i čujete kako bi različiti svetovi mogli da zvuče u arheologiji budućnosti. Nosite mobilne telefone koji intepretiraju i vizualizuju tragove onog sto će tek doći. Šetnja se završava mogućnošću da se zajedno dizajnira grad sutrašnjice i vide građevine, koje ste zamislili i koje se naslanjaju na današnju arhitekturu, a sve uz pomoc AR tehnologije (augmented reallity). Imerzivnost performansa obezbeđena je live stream višekanalnim zvukom dodeljenim spekulativnoj arhitekturi nastaloj u realnom vremenu na osnovu postojećih građevina.

Billennium je drugačiji pri svakoj izvedbi, iznova kreiran za svako posebno mesto. Kroz Billennium, trupa Uninvited Gusests nastavlja svoje istraživanje na temu: kako tehnologije mogu da posluže usavršavanju izvedbe uz učešće publike koja je pozvana da se priključi autorstvu perfromansa, da oblikuje rezultat performansa i proizvede zajedničke društvene snove. Utopijska i Distopijska razmišljanja su upotrebljena kao sredstvo za kritiku, omogućavajući učesnicima da osmisle lokalne promene i planove za razvijanje i zamišljanje moguće budućnosti.

Billennium is a theatrical guided tour through Students’ City, not of historic sites, but of a City’s futures, on which you walk through time to the locations of utopian and dystopian science fictions. Future architecture appears before your eyes, and you hear what different worlds might sound like. Accompanied by archaeologists of the future, you carry mobile devices that interpret and visualise traces of what’s to come. The tour concludes with an opportunity to design tomorrow’s city together and see the buildings you imagine layered onto the architecture of today using AR (augmented reality). Livestreamed, multichannel audio immerses you in sci-fi location sounds and speculative architecture is drawn in real-time over the existing buildings.

Billennium is different every time it is performed, re-made uniquely for specific places. It continues Uninvited Guests exploration of how technologies can facilitate the cocreation of performance with participating audiences, who are invited to share in the
work’s authorship, shape its outcome, and do some social dreaming together. Utopian
and dystopian thinking are used as critical tools, enabling participants to reflect on local changes or plans for redevelopment and to imagine preferred futures.

Made with creative technologists Michele Pannegrossi and Luca Biada (Fenyce) and animator Sam Steer. Originally commissioned by Watershed Media Centre and University of Bristol’s Smart Internet Lab, for their Layered Realities Platform, 2018.


Perform Europe is an EU-funded project aimed to rethink how performing arts works are presented across borders in a more inclusive, sustainable and balanced way by testing new touring and distribution practices and providing policy recommendations for a future EU support scheme. This 18-month journey includes a research phase, launching a digital platform, testing a support scheme, and designing policy recommendations.

Perform Europe is funded by the Creative Europe Programme of the European Union and co-managed by a Consortium of 5 organisations: IETM – International network for contemporary performing arts, the European Festivals Association (EFA), Circostrada, EDN – European Dancehouse Network, and IDEA Consult.

 

TO THOSE BORN LATER 
(International Collection)

Producers: Uninvited Guests, UK and Fuel


Photo: Jack Offord

20. jun / June 20, 19.00 - online
promo kod: SERBIA10
https://www.eventbrite.co.uk/e/to-those-born-later-students-city-cultural-centre-serbia-tickets-314608150447 

11. maj / May 11, 19.00 - online
promo kod: SERBIA10
https://www.eventbrite.co.uk/e/to-those-born-later-artopolis-association-hungary-tickets-314595933907 

23. april / April 23, 18.00 - online
promo kod: SERBIA10
https://www.eventbrite.co.uk/e/to-those-born-later-ikuseearte-spain-tickets-295112949777 

Trajanje / Duration: 60 min
Prisustvo je besplatno za prijave preko QR koda i ukoliko koristite promo kod / Free of charge with registration via QR code and using the promo code 
Dobro poznavanje engleskog jezika / Fluent in English
Broj publike po performansu / Number of audience per performance: 15
Informacije / Information: teatar@dksg.rs


To Those Born Later (International Collection) je interaktivni onlajn događaj, koji okuplja grupe iz različitih zemalja kako bi razgovarali o tome šta treba da uđe u vremensku kapsulu koja će biti otvorena za 150 godina. Šta želite da sačuvate za naše dece dece dece decu? Šta želite da prenesete budućim stanovnicima sveta?

Pridružite se ekipi Uninvited Guests i Fuel u očuvanju nečega vašeg, vaše zajednice i kulture, za one koji tek treba da se rode. Svaki performans će biti drugačiji, napravljen sa i za svoju publiku. Ona bira sadržaj vremenske kapsule i dodaje ga u rastuću onlajn arhivu. Kovid i klimatske promene su učinili da budemo svesniji kako živimo zajedno u jednom svetu i kako treba da gledamo globalno na naše probleme i naše snove o budućnost. Kao odgovor na ovaj jedinstveni trenutak u istoriji, To Those Born Later (International Collection) će zajedno doneti ljudi geografski udaljeni u živom prenosu i debati o tome šta je važno u našoj zaostavštini. Cilj je da se omogući razmena ličnih predmeta između ljudi u različitim gradovima i zemljama i šta od njihove kulture treba sačuvati za naredne naraštaje.

To Those Born Later (International Collection) is an interactive online event, which brings together groups from different countries to discuss what should go into a time capsule to be opened in 150 years. What do you want to save for our children’s children’s children’s children? What do you want to pass down to future inhabitants of the world?

Join Uninvited Guests in preserving something of you, your community and culture, for those who are yet to be born. Every show will be different, made with and for its audience. The content of the time capsule is chosen by those in each meeting and added to a growing online archive. Covid and the climate crisis have made us more conscious of how we live in one world and how our problems and our dreams for the future need to be looked at on an international basis. In response to this unique moment in history, To Those Born Later (International Collection) will bring geographically distant people together for live connection and debate, about our legacy and what matters. The aim is to enable exchanges between people in different cities and countries, around what personal objects should be passed down and what from our cultures we should take care of.

Top