PALATA VERSAJ

Sreda, 29. april

Palata Versaj, nekadašnja rezidencija francuskih kraljeva i simbol moći francuske monarhije, do revolucije 1789.godine, a danas svakako jedan od najvećih svetskih kulturno-istorijskih spomenika. Za Versaj se, između ostalog vezuju i neki značajni istorijski događaji, a jedan od njih, je potpisivanje Versjaskog ugovora 1919. godine, u Galeriji ogledala, kojim je završen Prvi svetski rat.

Putem videa koji preporučuje naša Likovna redakcija, svi koji žele imaće priliku da krenu u virtuelni obilazak Palate Versaj.storijskog 

Top