OTVORENI PRISTUP U ONLAJN OKRUŽENJU

Sreda, 20. oktobar,18.00, Biblioteka – Elektronska čitaonica

Predavač: Obrad Vučkovac

Predavanje u okviru projekta „Čitaonica za referensni rad i grupno učenje“ podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja RS.

Pokret Otvorenog pristupa (eng. Open Access) donosi značajne promene u dosadašnju praksu objavljivanja naučnih rezultata. U više studija je dokazano da se objavljivanjem u otvorenom pristupu može značajno povećati vidljivost i uticaj naučnih radova. Na ovom predavanju upoznaćemo se sa upotrebom otvorenog pristupa u naučnim časopisima i digitalnim platformama, kao i najnovijim zahtevima vodećih svetskih finansijera nauke koji utiču na promene pristupa naučnih istraživanja u mnogim zemljama sveta. Predavanje će posebno koristiti akademskoj zajednici, kao i svima koji žele da saznaju više o otvorenom pristupu u onlajn okruženju.

Top