OTVOREN KONKURS ZA IZLAGANJE U GALERIJI DKSG ZA 2023. GODINU

DOM KULTURE STUDENTSKI GRAD – OTVOREN KONKURS ZA IZLAGANJE U GALERIJI DKSG ZA 2023. GODINU
Dom kulture Studentski grad raspisuje konkurs za izlaganje u Galeriji DKSG u 2023. godini. 
Konkurs je otvoren od 3. do 30. oktobra 2022. godine.  

Na konkurs je potrebno poslati:
1. Opis predloga projekta (do 3000 karaktera sa razmacima)
2. Vizelnu prezentaciju projekta (do 10 fotografija)
3. Tehničku specifikaciju projekta
4. Biografiju
5. Kontakt podatke, obavezno važeću e-mail adresu

*Sve gore navedene informacije se moraju naći u jednom PDF dokumentu, u suprotnom, aplikacija neće biti uzeta u razmatranje
**PDF dokument mora da nosi ime umetnika ili projekta
Prijave se šalju na elektronsku adresu: galerija@dksg.rs      
Ili se šalju poštom (materijal u jednom pdf dokumentu snimljen na DVD-u ili odštampan) na adresu:
(za konkurs – Galerije DKSG)
Dom kulture Studentski grad
Bulevar Zorana Đinđića 179
11070 Novi Beograd
Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon roka neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.
Prijave razmatra i odluku o izlaganju donosi savet Galerija DKSG: Marko Lađušić (redovni profesor FPU, Beograd), Olivera Parlić (docent FLU, Beograd), Vladimir Ranković (vanredni profesor, FILUM, Kragujevac), Maja Stanković (redovna profesorka, FMK, Beograd), Maida Gruden (urednica likovnog programa DKSG).
Savet Galerija DKSG će uzeti u razmatranje samo projekte i izložbe koji do sada nisu bili realizovani.
Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu www.dksg.rs  najkasnije do 10 novembra 2022. godine. O odluci saveta Galerija DKSG učesnici konkursa će biti obavešteni  e-mejlom.
Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti urednici likovnog programa Doma kulture Studentski grad Maidi Gruden na mejl adresu: maida.gruden@dksg.rs  


Tlocrt Galerije DKSG

Top