OTVOREN KONKURS ZA IZLAGANJE U GALERIJAMA DKSG ZA 2020. GODINU

Dom kulture Studentski grad raspisuje konkurs za izlaganje u 2020. godini za oba galerijska prostora  - Galeriji i Velikoj galeriji DKSG. Konkurs je otvoren od  20. novembra do 10. decembra 2019. godine.  

Dom kulture Studentski grad raspisuje konkurs za izlaganje u 2020. godini za oba galerijska prostora  - Galeriji i Velikoj galeriji DKSG. Konkurs je otvoren od  20. novembra do 10. decembra 2019. godine.  

Na konkurs je potrebno poslati:
1. Opis predloga projekta (do 3000 karaktera sa razmacima)
2. Vizelnu prezentaciju projekta (do 10 fotografija)
3. Tehničku specifikaciju projekta
4. Biografiju
5. Kontakt podatke, obavezno važeću e-mail adresu
*Sve gore navedene informacije se moraju naći u jednom PDF dokumentu, u suprotnom, aplikacija neće biti uzeta u razmatranje
**PDF dokument mora da nosi ime umetnika ili projekta

Prijave se šalju na elektronsku adresu: galerija@dksg.rs

Ili se šalju poštom (materijal u jednom pdf dokumentu snimljen na DVD-u ili odštampan) na adresu:
(za konkurs – Galerije)
Dom kulture Studentski grad
Bulevar Zorana Đinđića 179
11070 Novi Beograd

Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon roka neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijave razmatra i odluku o izlaganju donosi  savet Galerija DKSG: Marko Lađušić (vanredni profesor FPU, Beograd), Olivera Parlić (docent FLU, Beograd), Vladimir Ranković (vanredni profesor, FILUM, Kragujevac), Maja Stanković (vanredni profesor, FMK, Beograd), Maida Gruden (urednik likovnog programa DKSG).

Savet Galerija DKSG će uzeti u razmatranje samo projekte i izložbe koji do sada nisu bili realizovani.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu www.dksg.rs najkasnije do 25 decembra 2019. godine. O odluci saveta Galerija DKSG učesnici konkursa će biti obavešteni  e-mejlom.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti urednici likovnog programa Doma kulture Studentski grad Maidi Gruden na mejl adresu: maida.gruden@dksg.rs

e Studentski grad raspisuje konkurs za izlaganje u 2020. godini za oba galerijska prostora  - Galeriji i Velikoj galeriji DKSG. Konkurs je otvoren od  20. novembra do 10. decembra 2019. godine.  

Na konkurs je potrebno poslati:
1. Opis predloga projekta (do 3000 karaktera sa razmacima)
2. Vizelnu prezentaciju projekta (do 10 fotografija)
3. Tehničku specifikaciju projekta
4. Biografiju
5. Kontakt podatke, obavezno važeću e-mail adresu
*Sve gore navedene informacije se moraju naći u jednom PDF dokumentu, u suprotnom, aplikacija neće biti uzeta u razmatranje
**PDF dokument mora da nosi ime umetnika ili projekta

Prijave se šalju na elektronsku adresu: galerija@dksg.rs

Ili se šalju poštom (materijal u jednom pdf dokumentu snimljen na DVD-u ili odštampan) na adresu:
(za konkurs – Galerije)
Dom kulture Studentski grad
Bulevar Zorana Đinđića 179
11070 Novi Beograd

Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon roka neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijave razmatra i odluku o izlaganju donosi  savet Galerija DKSG: Marko Lađušić (vanredni profesor FPU, Beograd), Olivera Parlić (docent FLU, Beograd), Vladimir Ranković (vanredni profesor, FILUM, Kragujevac), Maja Stanković (vanredni profesor, FMK, Beograd), Maida Gruden (urednik likovnog programa DKSG).

Savet Galerija DKSG će uzeti u razmatranje samo projekte i izložbe koji do sada nisu bili realizovani.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu www.dksg.rs najkasnije do 25 decembra 2019. godine. O odluci saveta Galerija DKSG učesnici konkursa će biti obavešteni  e-mejlom.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti urednici likovnog programa Doma kulture Studentski grad Maidi Gruden na mejl adresu: maida.gruden@dksg.rs
Top