ONI UOPŠTE NIJEDNU STVAR NEĆE SMATRATI REALNOM, OSIM OVE SENKE...

10 - 31. mart, Galerija
Otvaranje, četvrtak, 10. mart, 19.00

Izložba predstavlja seriju grafika koja u središte stavlja ulogu koju svetlost i njeno odsustvo imaju u stvaranju umetničkog dela. Polazište za istraživanje bile su umetnosti svetlosti — fotografija i fotogram, dok su dela izvedena u grafičkoj tehnici akvatinte.

Ivana Janković je završila Grafički dizajn i master studije (Grafika)  na FILUM-u  u Kragujevcu. Radi kao asistent za užu umetničku oblast Grafika i grafičke tehnike na istom fakultetu.

Top