Obrazovanje na daljinu – Miroslava Ristić, Danimir Mandić

Obrazovanje na daljinu – Miroslava Ristić, Danimir Mandić, Beograd: Učiteljski fakultet, 2019.

 

„Čitaoci će u ovom udžbeniku naći osnovne pojmove, termine i značajne implikacije koje su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa obrazovanjem na daljinu, upoznaće se sa elementima sistema obrazovanja na daljinu, web orjentisanim učenjem, metodikom učenja na daljinu, programskim sistemima za realizaciju obrazovanja na daljinu, instrukcionom televizijom, trendovima u obrazovanju na daljinu kao i bezbednošću, etikom i autorskim pravima u sistemu obrazovanja na daljinu.

Namera nam je da studente uključimo u aktivno rešavanje problema, kreativno razmišljanje i sticanje znanja i veština za izgradnju mešovitog nastavnog okruženja... Svako poglavlje sadrži primere iz prakse, pitanja za diskusiju, aktivnosti i korisne web – lokacije.“                                                                                                             

(preuzeto iz predgovora)

 

Top