Nataša Papić

 

BIOGRAFIJA: Rođena 1979. godine u Vranju, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne i master studije završila na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta u Beogradu. U 2018. stekla stručno zvanje viši diplomirani bibliotekar. Od 2004. godine zaposlena u Biblioteci Doma kulture „Studentski grad“. Objavljivala radove u domaćim stručnim časopisima: Čitalište, Javne biblioteke. Autor i predavač na radionicama informacione pismenosti u Domu kulture „Studentski grad“. Nosilac nekoliko značajnih projekata kojima je osavremenjen rad u Biblioteci. Član Komisije za ekonomski i statusni položaj bibliotekara Zajednice biblioteka Univerziteta Srbije.

Top