NAJZAD SE NEKO SETIO DA VAJA MOJE CRTEŽE - omaži i asamblaži Srđana Tunića

01 - 13. jul 2021.

Otvaranje, četvrtak, 01. jul, 19.00, Klub Magistrala "Dragan Ve Ignjatović"

Minijaturni radovi u polimernoj glini i asamblaži Srđana Tunića tematizuju svet savremene umetnosti kroz omaže. Originalna umetnička dela - crteži, ilustracije, slike i drugi dvodimenzionalni radovi - su interpretirani kroz trodimenzionalne materijale - glinu i reciklirane, pronađene materijale. Odabir radova je na prvom mestu zasnovan na ličnom poznanstvu i prijateljstvu, kao i inspiraciji. Na taj način dolazi do zanimljivog međusobnog prožimanja sveta umetnosti, gde jedan istoričar umetnosti zalazi u svet umetničke produkcije, između umetničkog eksperimenta i hobističke fascinacije.

Srđan Tunić (1984.) je diplomirani istoričar umetnosti i menadžer u kulturi. Od 2012. radi kao nezavisni kustos na različitim projektima iz oblasti umetnosti, kulture i obrazovanja. Ko-osnivač je projekata Trans-Cultural Dialogues (kao deo mreže Cultural Innovators Network), Kustosiranje / About and Around Curating i Street Art Walks Belgrade. Sarađuje sa umetnicima iz Srbije i bivše Jugoslavije, kao i inostranstva, istražujući savremenu umetnost, kustoske prakse, interkulturalizam, nezavisnu kulturnu scenu i načine samoorganizovanja. Njegovi tekstovi su izašli u publikacijama časopis Kultura, AFRIKA – studije umetnosti i kulture, Transcultural Studies Journal, International Journal of Comic Art, kao i portalima SEEcult, Uneven Earth, Balkanist i Seismopolite magazine.

http://srdjantunic.wordpress.com/

Top