MODERNA VREMENA Retrospektiva restaurisanih filmova Čarlija Čaplina

Četvrtak 17. novembar, Mala sala u 19:00

SAD, 1936, 87'
Moderna vremena je satirična komedija iz 1936. u kojoj se slavni lik, Skitnica, bori za preživljavanje u 
modernom, industrijalizovanom svetu. Film je komentar teških prilika s kojima su se mnogi ljudi suočili 
tokom Velike depresije, koju je stvorila, prema Čaplinu, moderna industrijalizacija.
 

Top