MILENA VUKOSLAVOVIĆ I SRĐA DRAGOVIĆ – JOŠ JEDNA SLIKA IZ DANAŠNJE ŠETNJE Kustoskinja izložbe: Ljiljana Karadžić

Od 12. do 6. 11.
Otvaranje u četvrtak 12. 10. u 19.00
MILENA VUKOSLAVOVIĆ I SRĐA DRAGOVIĆ – JOŠ JEDNA SLIKA IZ DANAŠNJE ŠETNJE
Kustoskinja izložbe: Ljiljana Karadžić

Izložba se bavi percepcijom i refleksijom neposrednog, neupadljivog prostora, proisteklim iz iskustava zajedničkih šetnji / hodanja gradom. Umetnici beleže, fotografišu svakodnevne prizore i ordinarne urbane ambijente u kojima nema ljudi, a potom na različite načine transformišu zabeležene kadrove u umetnička dela. Zainteresovanim pogledom, bez estetskih pobuda, kadriraju delove ulica koje nemaju specifična obeležja, detalje stambenih modernističkih zgrada, poslovnih objekata, haustore, asfalt, kontejnere, dalekovode, obrise brda u predgrađima, saobraćajne znakove, cevi, žice, dakle efemerne predmete i scene koji čine fizionomiju bilo kog grada. Milena fotografiju koristi kao predložak za sliku, dok Srđa pravi telefonske crteže, intervenišući direktno na fotografiji snimljenoj telefonom crtanjem u jednostavnoj aplikaciji Artecture Draw, Sketch, Paint / Ibis Paint. 

Milena Vukoslavović  je osnovne studije grafike završila na FLU na Cetinju. Bavi se crtežom, slikarstvom, zidnim slikarstvom i ilustracijom. Izlagala je na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. 

Srđa Dragović je ilustrator i grafički dizajner. Studirao je u Crnoj Gori (FLU Cetinje) i u SAD-u (Državni univerzitet, Minesota). Diplomirao je na FLU Cetinje, odsjek grafičko oblikovanje knjige. Bavi se ilustracijom, plakatom, infografikom, slobodnim crtežom, stripom, istraživanjem u području istorije i teorije dizajna. Kao predavač i voditelj radionica učestvuje na međunarodnim konferencijama i festivalima posvećenim grafičkom i interaktivnom dizajnu. Dobitnik je više nagrada iz oblasti plakata i ilustracije. 

Ljiljana Karadžić, istoričarka umetnosti i likovna kritičarka. Diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nakon rada u Beogradskim muzejima (Muzeju savremene umenosti, Muzeju grada) i rada u Centru za savremenu umjetnost Crne Gore, radila je u Narodnom muzeju Crne Gore i bila rukovoditeljka Istorijskog muzeja. Od početka 2023. Radi u JU Muzeji i galerije Podgorice na poziciji rukovoditeljke muzejskog sektora. Kustoskinja je brojnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Članica je odbora za istoriju umjetnosti CANU.

Izložba „Još slika iz današnje šetnje“ predstavljena je u Modernoj galeriji u Podgorici 2022. i ima svoju premijeru u Srbiji u DKSG.

Realizaciju izložbe je podržalo Ministarstvo kulture i medija Crne Gore.

Top