MIHAJLO PUPIN – NAUČNIK ZA VEČNOST

22. februar - 30. mart

Autor izložbe: Sonja Sajdl

 

Mihajlo Pupin je bio fascinantan naučnik i pronalazač ali i posvećeni dobrotvor.  Patentirao je 34 vredna pronalaska i neprocenjivo doprineo razvoju elektronike i telekomunikacija. Objavio 36 naučnih radova u najpoznatijim naučnim časopisima za koje je dobio šest najvećih priznanja u vidu medalja i bio počasni doktor osamnaest univerziteta. Pedagoškim radom bavio se punih četrdeset godina na Kolumbija univerzitetu u Njujorku.

 

Napisao je sedam knjiga, obrazovao inženjere, poznate stručnjake i naučnike, među kojima i četiri nobelovca. Uspešan i kao pisac, za autobiografsko delo „Sa pašnjaka do naučenjaka“ dobio je Pulicerovu nagradu.

 

Njegov akademski put bio je impozantan i vanvremenski. Od Idvora i Pančeva, preko Budimpešte i Praga, stigao je do najpoznatijih evropskih i američkih univerziteta, ali nikad nije zaboravio zavičaj i svoje korene. Novčano je pomagao pojedince i srpske institucije, besplatno je vršio funkciju srpskog konzula više od decenije. Pamtiće se i kao veliki dobrotvor i darodavac.

Top