"Metodologija studentske borbe za besplatno obrazovanje"

Nakon zajedničkih okupljanja i prisećanja na studentske proteste i blokade 2006-2017. sumirali smo utiske u knjizi "Metodologija studentske borbe za besplatno obrazovanje". 
Pisali smo o tome zašto se očekuje od studenata da budu nosioci društvenih promena, zašto oni to jesu ili nisu i kakav im položaj garantuje savremeno društvo da bi to mogli da budu. U knjizi smo razmotrili uspehe i neuspehe generacija koje su pokušavale da promene svoj položaj i uslove studiranja od 2006. do 2017, taktike koje su korišćene, koje rade i koje ne rade, zašto je teško izboriti se za svoja prava, ali kako uprkos tome ne odustati. 
Knjiga je nastala u okviru projekta "Borbeni seminar: Studentske borbe za pravo na obrazovanje u 21. veku", uredila ju je Ivana Anđelković, a tekstove su pisali Alexandar Vračarić, Dušanka Milosavljević, Ivana Kovačević, Jovan Milovanović, Julija Perić, Milan Škobić, Milena Stanić, Relja Dereta, Tadej Kurepa, Tara Rokić, Vuk Vuković. 
Knjiga se može preuzeti sa ovog linka:

https://www.dksg.rs/data/AFC/Metodologija%20stud.%20borbe.pdf

 

Top