METODE AKTIVNOG UČENJA I PODUČAVANJA STUDENATA

Četvrtak, 18. maj

18.00, Elektronska čitaonica

METODE AKTIVNOG UČENJA I PODUČAVANJA STUDENATA

Predavač: prof. dr Slavča Hristov

Tema predavanja su metode aktivnog učenja i podučavanja studenata razvijene u okviru Erazmus plus projekta pod nazivom „Od digitalne tehnologije ka obrazovnom alatu: Unapređivanje kvaliteta aktivnog učenja/nastave u onlajn i hibridnom okruženju u primenjenim disciplinama poljoprivrednih naukaˮ. U pitanju su brojne metode koje aktivno angažuju studente u savladavanju teorijskih i praktičnih aspekata predmeta (kolaborativne, kooperarativne i sl.), aktiviraju i motivišu ih na proaktivnom sticanju znanja, veština, kreativnog i kritičkog razmišljanja i sl.

 

Top