MALA ŠKOLA PRAKTIČNE FILOZOFIJE - 9. deo

Utorak, 08. februar

20.00, Fejsbuk i Instagram

 

PRIMENA STOICIZMA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

Kroz nekoliko celina, saznajte kako nam filozofija pomaže da bolje vidimo sebe i svet oko sebe.

Predavač Milan Damjanac

Filozofi su ti koji shvataju koliko su čovek i svet oko njega kontradiktorni kao i da je, uprkos protivrečnostima, sve povezano sa svime. Filozofija pomaže u formulisanju mišljenja o svetu, razumevanju njegove nelogičnosti, utvrđivanju šta je ispravno ili pogrešno za određenu osobu, situaciju i pojavu. Ona, moglo bi se reći, pomaže da se upozna ceo svet i primeni to znanje u svakodnevnom ž

Top