MALA ŠKOLA PRAKTIČNE FILOZOFIJE - 1. deo

Utorak, 07. decembar

20.00, Fejsbuk i Instagram

Ciklus

MALA ŠKOLA PRAKTIČNE FILOZOFIJE

Predavač: Milan Damjanac

Kroz nekoliko celina, saznajte kako nam filozofija pomaže da bolje vidimo sebe i svet oko sebe.

Filozofi su ti koji shvataju koliko su čovek i svet oko njega kontradiktorni kao i da je, uprkos protivrečnostima, sve povezano sa svime. Filozofija pomaže u formulisanju mišljenja o svetu, razumevanju njegove nelogičnosti, utvrđivanju šta je ispravno ili pogrešno za određenu osobu, situaciju i pojavu. Ona, moglo bi se reći, pomaže da se upozna ceo svet i primeni to znanje u svakodnevnom životu.

U ciklusu koji sledi, u prve četiri epizode, imaćete priliku da saznate kako nam antička filozofija može pomoći u analizi činjenica koje su pred nama, u pronalaženju uzročno posledičnih veza između našeg okruženja, ponašanja i emocija, kao i u donošenju zaključaka.

Top