Mala sala FESTIVAL ISTORIJSKOG FILMA Četvrtak, 5. decembar 19.00 ČE GEVARA, IZA MITA

4 - 5. decembar, Mala sala, 19.00 i 20.00    
SELEKCIJA FILMOVA SA FESTIVALA ISTORIJSKOG FILMA, RIJEKA
Gost: Bernardin Modrić, direktor festivala

Festival istorijskog filma za sada je jedini međunarodni festival u svetu koji se 
isključivo fokusira na istorijske dokumentarne filmove nastale u okviru nezavisnih 
produkcija i produkcija TV-kompanija. Festival  nudi filmovima prostor koji otvara 
široki dijapazon istorijskih tema koje filmski autori interpretiraju na najrazličitije načine. 
Međunarodni karakter Festivala istorijskog filma  istovremeno nudi transkulturalni dijalog 
o pojedinim istorijskim temama o kojima su se oblikovale različite, često puta oprečne nacionalne, 
socijalne, rasne i političke interpretacije.

Četvrtak, 5. decembar
19.00
ČE GEVARA, IZA MITA
r. Tankred Ramone, Francuska, 2017, 52’

Če Gevara bio je glavni pokretač legende o vlastitom liku. 
Tokom svog života neprestano se prilagođavao stvaranju mita koji će ga nadživeti. 
Pedeset godina nakon njegove smrti, ovaj film nas vodi na autentično putovanje s 
ciljem dekonstrukcije /rekonstrukcije slike o junačkom gerilcu.
 

Top