Mala sala FESTIVAL ISTORIJSKOG FILMA Sreda, 4. decembar 20.00 LIGA EGZOTIČNIH PLESAČICA


4 - 5. decembar, Mala sala, 19.00 i 20.00    
SELEKCIJA FILMOVA SA FESTIVALA ISTORIJSKOG FILMA, RIJEKA
Gost: Bernardin Modrić, direktor festivala

Festival istorijskog filma za sada je jedini međunarodni festival u svetu koji se 
isključivo fokusira na istorijske dokumentarne filmove nastale u okviru nezavisnih 
produkcija i produkcija TV-kompanija. Festival  nudi filmovima prostor koji otvara 
široki dijapazon istorijskih tema koje filmski autori interpretiraju na najrazličitije načine. 
Međunarodni karakter Festivala istorijskog filma  istovremeno nudi transkulturalni dijalog 
o pojedinim istorijskim temama o kojima su se oblikovale različite, često puta oprečne nacionalne, 
socijalne, rasne i političke interpretacije.

 4. decembar 20.00

LIGA EGZOTIČNIH PLESAČICA
r. Rama Rau, SAD, 2015, 90’

Liga egzotičnih plesačica nas vodi na turneju kroz bekstejdž zlatnog doba Burleske i 
živopisne doživljaje nezaboravnih žena koje su napravile ovaj scenski žanr.
Liga egzotičnih plesačica takođe razotkriva seksizam, rasizam i stigmu sa kojima 
se suočavaju izvođačice burlesknog striptiza i zvezde varijetea.

Festivali: HotDoks, Toronto

Top