LJUBAV ILI STRAH – KOJA EMOCIJA, UMESTO TEBE I ZA TEBE, DONOSI ODLUKE?

Utorak, 17. mart, 19.00

Klub Magistrala Dragan Ve Ignjatović

LJUBAV ILI STRAH – KOJA EMOCIJA, UMESTO TEBE I ZA TEBE, DONOSI ODLUKE?

Predavač: Ivan Kokeza

Da li je tvoja preovlađujuća emocija ljubav ili strah? Koja dominantna emocija, umesto tebe i za tebe, donosi većinu odluka? Koje su posledice na tvoj privatni i emotivni život? A na tvoje zdravlje? Zašto neko sa lakoćom postiže puno, a drugi, i uz velike napore, gotovo ništa? Zašto su neki ljudi uvek poletni, a drugi uvek umorni? Kako da donosiš odluke bez straha i budeš uspešan?

Ivan Kokeza je vodio timove i učestvovao u projektima u 38 zemalja. Bio je član u 9 Upravnih odbora u kompanijama u SAD, Kanadi, Švajcarskoj, Francuskoj i Nemačkoj i jednog Upravnog odbora u Srbiji.

http://www.kokeza-consulting.com/sr_RS/

Počev od 1995. godine, Ivan svoje slobodno vreme koristi da prenese drugima svoja iskustva na predavanjima u EU, Švajcarskoj, Istočnoj Evropi i zemljama bivše Jugoslavije. Najčešće teme su mu: liderstvo, veština pregovaranja, izaberite uspeh, (ne)upravljanje promenama, ljubav ili strah…

 

Top