LJUBAV I PARTNERSKI OBRASCI

Sreda, 19. april

18.00, Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“

LJUBAV I PARTNERSKI OBRASCI

Predavač: Milan Damjanac, filozof i konstruktivistički psihoterapeut

Afektivna vezanost je odlika ne samo dece, već i odraslih i kao takva mogla bi biti povezana sa nizom drugih značajnih konstrukata. Na ovom predavanju bavićemo se povezanošću obrazaca afektivne vezanosti u partnerskim odnosima i ljubavnih stilova.

Vezanost deteta za majku je primarna potreba, jednaka seksualnom instiktu ili potrebi za hranom, produkt aktivnosti brojnih bihejvioralnih sistema koji su povezani sa majkom. Kako se ti obrasci preslkavaju na naš partnerski odnos i možemo li ih promeniti?

Top