LIDERSTVO U KONTEKSTU LIČNOG USAVRŠAVANJA I PROFESIONALNE KARIJERE

Sreda, 20. novembar, 19.00, Mala sala

LIDERSTVO U KONTEKSTU LIČNOG USAVRŠAVANJA I PROFESIONALNE KARIJERE

Predavač: Srđan Dinulović

Leadership and Human factors SME (Subject Matter Expert), Performance and Career Coach

 

Tema ovog predvanja biće liderstvo i lično usavršavanje u kontekstu razvoja profesionalne karijere. Cilj predavanja je preuzimanje lične odgovornosti i aktivne uloge vezane za lični i profesionalni razvoj. Na osnovu profila publike i interakcije sa njom, dotaći ćemo se stereotipa vezanih za karijeru, kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Stalni fokus biće na činjenici da je stvarno moguće ostvariti se i lično i profesionalno, bez obzira na okolnosti i polaznu tačku.

Predavanje je  podeljeno u pet celina. Uvodni deo. Globalna panorama u dvedeset minuta (u ovom delu biće reči o trendovima i podacima vezanim za sadašnje i projekcije budućnosti na globalnom tržištu rada). Lična perspektiva (ovaj segment posvećen je studentima i njihovoj percepciji i perspektivi vezanoj za profesionalni razvoj i karijeru). Šta sad? (Segment vezan za alate i aktivan pristup razvoju karijere  i pozicioniranju na tržištu rada). Q&A (pitanja i odgovori).

Srđan Dinulović, više od 15 godina radi sa ljudima na njihovom ličnom i profesionalnom usavršavanju. Najveći deo profesionalne karijere proveo je kao član Emirates Airline Leadership Training Unit-a, gde vodi tim zadužen za kontrolu kvaliteta lideršip programa letačkog osoblja. Završio je diplomske studije Razvoja radne snage i treninga a zatim i master studuje Razvoja ljudskih resursa i performans menadžmenta na Universitz of Leicester, UK.  Svoj lični i profesionalni razvoj nastavio je na Harvard Manager Mentor, USA.

 

Top