KRALJ PESNIKA IZ PARIZA

9 - 30. april, Hol Biblioteke

(200 godina od rođenja Šarla Bodlera)

Autor izložbe: Višnja Blagojević, bibliotekar

 

Navršava se dvesta godina od rođenja Šarla Bodlera, jednog od najvećih svetskih pesnika i utemeljivača modernizma.

Rođen je i umro u Parizu (1821-1867). Najpoznatija Bodlerova dela su: Cveće zla, Veštački rajevi, Pariski splin, Svetionici, Slikarski saloni, Salon iz 1845, kao i mnoga druga. 

Bodler je bio aktivan učesnik u umetničkom životu svoga doba. Kao kritičar i esejista, pisao  je opsežno o temama iz francuske kulture. Bodler je 1846. godine objavio svoju najpoznatiju zbirku Cveće zla (franc. Les fleurs du mal). Imao je znatan uticaj na francusku i englesku književnost. Četiri godine nakon njegove smrti, Artur Rembo ga je pohvalio u pismu i napisao da je „kralj pesnika, pravi Bog“.

Top