PROGRAM FESTIVALA AUTORSKOG FILMA U DKSG

KRAJEM APRILA POČINJE SA RADOM 

 

INSIDE  ART 

Umetnička istraživačka radionica

 

Radionica INSIDE ART je namenjena mladim ljudima, studentima, onima koji su završili školovanje ali nemaju posao, kao i svim mladim ljudima koji osećaju nezadovoljstvo svojim životom i potrebu da nešto promene. Naše društvo je u stalnoj promeni, opterećeno krizama i neizvesnošću, bez jasnog usmerenja, sistema vrednosti, gde često izgleda da ništa nije pouzdano ni predvidljivo. U takvim okolnostima, mladom čoveku obično preostaje da se osloni na samog sebe, sopstvenu pamet, maštu, znanje i sposobnost snalaženja u nejasnim okolnostima. A to je, skoro po definiciji – kreativnost.

 

INSIDE ART je, pre svega, istraživačka umetnička radionica koja se realzuje kroz medije vizuelnog izražavanja. Ima za cilj da otkrije i aktivira pozitivne potencijale pojedinca, a time i društva. Usmerena je na otkrivanje mogućnosti življenja, delanja i stvaranja uprkos problemima, kako spoljašnjim, društvenim, tako i unutrašnjim, ličnim. Predznanje i praksa iz oblasti likovnih umetnosti nije potrebna.

 

Ciljevi radionice

 

1. Najvažniji cilj je aktivirati kreativne potencijale ličnosti i učvrstiti uverenje da je moguće realizovati sopstvene ideje;

2. Stvoriti u radnoj grupi atmosferu poverenja, saradnje i međusobnog uvažavanja. Učvrstiti uverenje da je od drugog coveka moguće dobiti razumevanje i pomoć, kada se adekvatno zatraži. Drugi čovek nije uvek konkurent tj.Neprijatelj;

3. Razvijati navike planiranja, organizovanja i promišljanja aktivnosti;

4. Podsticati upornost, istrajnost, posvećenost konkretnom cilju, uprkos neuspesima i teškoćama na koje se nailazi;

5. Razvijati sposobnost razumevanja i uvažavanja sopstvenog ali i tuđeg rada. Ne dozvoliti omalovažavanje i zloupotrebu od strane drugih. Umeti obrazložti i odbraniti svoj rad;

6. Razvijati sposobnost uživanja u radu. Unošenje “ličnog” u proces rada. Prepoznavanje “ličnog” u rezultatu rada.

 

Sadržaj radionice, zadaci, konkretni ciljevi

 

Rad se odvija u grupi od 10 polaznika. Grupa se sastaje jednom nedeljno, sastanak traje do tri sata. Svaki učesnik dobija zadatak da osmisli jedan umetnički rad. To može da bude crtež, fotografija, video rad, slika, instalacija, skulptura, performans. Izbor teme rada, planiranje, organizovanje poslova, odvija se kroz razgovore i konsultacije u grupi. Svaki učesnik je autor i glavni izvođač sopstvenog umetničkog rada, ali i pomoćnik u realizaciji radova drugih polaznika. U odmaklim fazama radionice, učesnici dobijaju još jedan, grupni zadatak: osmišljavanje i realizaciju prezentacije radova. “Finalni proizvod” je izložba na kojoj svi radovi treba da predstavljaju smisaonu celinu. Za vreme trajanja izložbe grupa se i dalje sastaje, komentariše i procenjuje postignute rezultate. Svaki učesnik procenjuje da li je postigao ono što je isplanirao, šta je naučio tokom rada, kakve greške je napravio (i da li mu se one dešavaju inaše u životu), kakve planove ima za budućnost. Radionice počinju u poslednjoj nedelji aprila i traju godinu dana,  uključujući letnju pauzu, tokom jula i avgusta. Mesto održavanja: Donji hol Doma kulture Studentski grad.

 

Autor koncepcije i voditelj radionice: Gordana Belić

 

Gordana Belić je diplomirala i magistrirala vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Studirala je Psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Edukovana je za Geštalt psihoterapeuta. Bavi se individualnom i grupnom edukacijom iz oblasti vizuelne umetnosti, najčešće sa ljudima koji prolaze kroz krizne periode života, pomažući im da kroz umetničke aktivnosti lakše prebrode ove periode. Vodila je školu slikanja u Kulturnom centru Čukarica.

 

Dodatne informacije i prijava na: 011 26 91 442, 0643028968, eratosten@gmail.com

 

 

Top