KONSTANTINOPOLJ: RIM NA BOSFORU

Utorak, 07. mart

19.00, Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“

CIKLUS PREDAVANJA VERTIKALE ISTORIJE: ISTANBUL

Upoznaće slušaoce sa osnovnim geografskim i istorijskim podacima kao i umetničkim spomenicima Istanbula (Konstantinopolja, Carigrada ili Vizantiona), prestonice tri carstva i grada koji u kontinuitetu postoji više od dvadeset osam vekova.  Po svom značaju i uticaju na evropsku kulturu ni jedan grad na svetu još nije prevazišao slavu Istanbula, a mnogi aspekti njegove jedinstvene kulture se tek danas otkrivaju. Uprkos svojoj starini,  Istanbul predstavlja značajnu inspiraciju za savremenu umetnost i popularnu kulturu.

Dr Čedomila Marinković je istoričar umetnosti, vizantolog i judaista. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorsku diplomu je stekla na Univerzitetu Koč u Istanbulu. Napisala je šest knjiga - dve u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti. Od 2020. dr Marinković  ima zvanje naučnog saradnika u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Za svoj rad je osvojila šest nagrada od kojih je najprestižnija nagrada „Neven” koju je dr Marinković dobila za svoju knjigu „Jevreji u Beogradu 1521–1942“.

Izgrađen kao Drugi Rim, Konstantinopolj je tokom prvih vekova svog postojanja bio autentični poznorimski grad sa svim uobičajenim rimskim institucijama i građevinama: senatom, forumima, hipodromima, memorijalnim stubovima, palatama i termama. Uprkos hrišćanstvu kao dominantnoj, a kasnije i jedinoj zvaničnoj religiji, u njemu su se nastavile mnoge rimske umetničke i graditeljske tradicije.

Top