KINA IZBLIZA

Petak, 31. januar,19:00 
Mala sala 


KINA IZBLIZA

Upoznati Kinu, kineski jezik i kulturu, kao i sve ono što budi interesovanje koje je vezano za ovu zemlju i njen narod, veliki je izazov. Društvo Daleki istok i Dom Kulture Studentski grad već punih deset godina, kroz programe edukativnog i kulturnog sadržaja, pružaju mogućnost svim posetiocima tematskih večeri i drugim programima, da se bliže upoznaju sa Kinom i, takoreći, upoznaju je izbliza. Takođe, brojni polaznici Škole kineskog jezika i kulture u okviru projekta „Prozor Šangaja“, kao i predstavnici i učenici velikog broja škola iz Beograda i Srbije, imali su priliku da, u okviru pomenutih programa, posete Kinu i obiđu neka od najinteresantnijih mesta, ujedno i da učestvuju u projektima i  manifestacijama koji su organizovani u saradnji sa tamošnjim institucijama. Ovo veče je i pripremljeno sa idejom da se prisutnima prikaže deo utiska sa njihovog puta i boravka u Kini, kao i kako su doživeli „Kinu izbliza“.

Izlaganje na napred navedenu temu, uz video projekciju, pripremili su učesnici u programima međunarodne saradnje sa institucijama u Kini, koji su održani u drugoj polovini 2019. godine.
 

Top