Kako se održava nasilje?

Ponedeljak 17. jun

19.00, Magistrala "Dragan Ve Ignjatović"

Kako nasilje funkcioniše?

„Krug" ili „ciklus" nasilja predstavlja objašnjenje situacije nasilja i toga kako se nasilje održava.

U partnerskim odnosima to obično izgleda ovako:

Porast tenzije - nasilnik postaje nervozan, iritabilan, lako plane, žrtva se trudi da mu udovolji kako bi zaustavila dalju eskalaciju. Komunikacija je loša, žrtva počinje da se plaši.

Akutno nasilje - dešava se fizičko, seksualno, emotivno ili verbalno nasilje.

Pomirenje - nasilnik se izvinjava ili umanjuje nasilje - ovo često uključuje plač, obilne molbe za oprost, obećanja da se nasilje nikada neće ponoviti i da je bilo samo greška, obećanja da će se promeniti, kupovinu poklona ili poricanje nasilja, davanje izgovora o tome šta ga je navelo na nasilni čin, umanjivanje ozbiljnosti situacije koja se desila, okrivljavanje žrtve...

Faza zatišja - odnos je relativno miran, zasniva se na pokušajima da se zaboravi na nasilje i da se nastavi sa normalnim životom, što je poznato kao faza „medenog meseca”.

Top