Kako opažamo, čujemo i razumemo? (naučeno, stečeno, stereotipi i predrasude)

Ponedeljak, 30. maj, 19.00

Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović” 

 

Predavač: Prof. dr Dragana Jovanović

Kada govorimo o kognitivnim procesima, mislimo na sve one mentalne funkcije koje nam omogućavaju da primamo, skladištimo i obrađujemo sve informacije koje nam dolaze iz okoline. Ovaj proces je osnovni i osnovni kod ljudi jer zahvaljujući njemu možemo bolje da opažamo, razumemo i komuniciramo u okruženju koje nas okružuje.

Od čega zavisi način našeg opažanja i razumevanja? Kako naučeno i stečeno utiče na formiranje stereotipa i predrasuda i  kako ih razbiti?

Top