KAKO NAPRAVITI FOTO-KNJIGU? / HOW TO MAKE A PHOTO BOOK?

Utorak, 24. novembar, 19.00

PRATEĆI PROGRAM [s]BUK2 - MEĐUNARODNOG STUDENTSKOG BIJENALA UMETNOSTI KNJIGE

Predavanje onlajn (na engleskom)   KAKO NAPRAVITI FOTO-KNJIGU?
doc. mr. um. Olja Triaška Stefanović i mr. um. Juraj Blaško, 
Akademija likovnih umetnosti i dizajna, Bratislava, Slovačka

Predavanje/razgovor možete pratiti putem aplikacije Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81380423341?pwd=cHlLRWF1Rk9DWVN0Q2ovbXlMQUlUUT09
.    .    .
Šta znači praviti knjigu? Šta je to vizuelno pripovedanje priče? Šta je vizuelna dramaturgija? Kako uspostaviti profesionalnu mrežu industrijskih kontakata? Kako razumeti tržište foto-knjiga širom Evrope? Kako čitati slike i kako da ispričate svoju priču uz pomoć fotografija? Koja je uloga grafičkog dizajna u  toj knjizi i zašto je ona od suštinskog značaja? 
Predavanje onlajn Kako napraviti foto-knjigu? biće usmereno na sva ova pitanja i objasniće šta se foto-knjiga danas, a prikazaće i primere koji mogu biti od pomoći u procesu stvaranja foto-knjige. 

Predavači: 
Doc. mr. um. Olja Triaška Stefanović, fotografkinja i vizuelna umetnica, docentkinja na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi gde sada rukovodi Departmanom za fotografiju i nove medije, jedna od osnivača obrazovne platforme “PHO BO: Photo book creation” (Izrada foto-knjige). 
Mr. Um. Juraš Blaško (1980), grafički dizajner, jedan od osnivača obrazovne platforme “PHO BO: Photo book creation” (Izrada foto-knjige), rukovodilac  Departmanom za vizuelne komunikacije na Akademijiumetnosti i dizajna u Bratislavi.

 

ACCOMPANYING PROGRAMME OF THE 2ND INTERNATIONAL STUDENT BIENNALE OF THE ART OF BOOK [S]BUK2

Online lecture (in English) HOW TO MAKE A PHOTO BOOK? 
by Doc. Mgr.art Olja Triaška Stefanović and Mgr.art Juraj Blaško
Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia

Tuesday, November 24, 2020, at 7:00 p.m.

You can follow the lecture / conversation via the Zoom application
https://us02web.zoom.us/j/81380423341?pwd=cHlLRWF1Rk9DWVN0Q2ovbXlMQUlUUT09
.    .    .
What is bookmaking? What is a visual storytelling? What is visual dramaturgy? How to establish a professional network of industry contacts? How to understand the photobook market across the Europe? How to read images and How to tell your story with photography? What is a role of graphic design in the book and why is essential? 
Online lecture “How to make a photo book” will focus on all those topics and explain what is a photobook today and show examples that can be helpful in photobook process.

Lecturers:
Doc. Mgr.art Olja Triaška Stefanović, ArtD, photographer, visual artist, one of the founders of PHO BO: teaching platform for photo books at AFAD and currently Head of the Department of Photography and New Media, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia.
Mgr.art  Juraj Blaško, ArtD. (1980), graphic designer, one of the founders of PHO BO: teaching platform for photo books and currently Head of the Department of Visual Communication at the Academy of Fine art and Design in Bratislava.

 

Top