JUBILARNA IZLOŽBA DIZAJNA 2004/2024. ATSSB ODSEKA BEOGRADSKA POLITEHNIKA

Galerija, od 8. 2. do 2. 3.
Otvaranje u četvrtak 8. 2. u 19.00
JUBILARNA IZLOŽBA DIZAJNA 2004/2024. ATSSB ODSEKA BEOGRADSKA POLITEHNIKA 

Izložba je priređena povodom 20 godina saradnje likovnog programa Doma kulture Studentski grad (DKSG) i odseka za dizajn Beogradske politehnike Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd (ATSSB). Ovom izložbom ukazuje se na značaj i kontinuitet Godišnjih izložbi dizajna Odseka Beogradske politehnike ATSSB, profesionalnu prezentaciju i prepoznavanje osobenog jedinstva stila i grafičkog dizajna koji neguje ova škola. DKSG je svestan velikog značaja godišnjih izložbi dizajna Odseka Beogradske politehnike kao mogućnosti da se u nastavni proces škole uključi iskustvo izlagačke aktivnosti za studente. Studenti imaju priliku se upoznaju sa organizacijom postavke izložbe i javne prezentacije svoga rada. Za mnoge je to prvo profesionalno predstavljanje i sagledavanje rada u novoj dimenziji pred javnošću i medijima što doprinosi promociji kreativne dimenzije dizajna kako kroz akreditovane programe odseka za dizajn Beogradske politehnike tako i šire. 

Saradnja sa odsekom Beogradska Politehnika nije se prekidala ni tokom pandemije Korona virusa, od kada je uspostavljena praksa onlajn prezentacija studentskih radova kroz virtuelne izložbe na veb sajtu Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd. 

Jubilarna izložba će takođe biti predstavljena i u virtuelnoj galeriji u okviru sajta https://atssb.edu.rs/

Top