JEZIK KAO CILJ I SREDSTVO – POLITIKA I (ZLO)UPOTREBA LINGVISTIKE

Subota, 9. mart

18.00, Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović” 

 

Predavač: Miloš Milićević, doktorant srpskog jezika

Raspad srpskohrvatske državne i jezičke zajednice, koji je započeo 70-ih godina 20. veka i kulminirao građanskim ratom, ostavio je veliku nejasnost u pogledu identiteta jezika koji se govori u četiri savremene istojezične republike. Procesi naciogeneze, koji su započeti sa raspadom jugoslovenske države, doveli su čak do nastanka dva sasvim nova standardna jezika – crnogorskog i bošnjačkog. Ipak, šta podrazumevamo pod pojmom jezik? Čemu potreba za ,,novim“ jezicima? Zašto određene zajednice imaju potrebu za svojim posebnim jezikom i na koji način jezičke prakse upravo dovode do njihovog diskurzivnog postojanja? Kolika je uloga države u tim procesima? I na kraju, gde je u svemu tome srpski jezik?  Ovo su samo neka od pitanja koja se otvaraju prilikom predavanja koje će održati Miloš Milićević, doktorant srpskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Razgovor će voditi doktorant srpske književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, Vuk Žikić.

Top