Javna nabavka male vrednosti br.6/2015-„Revitalizacija scenske platforme“

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA UMETNIKA IZ FENIKSA I BEOGRADA

 

Izložbu Convergence / PHX – BG, koju je kustoskinja Maida Gruden osmislila tokom boravka u okviru međunarodnog rezidencijalnog programa Umetničkog muzeja Državnog univerziteta u Arizoni (ASU Art Museum), publika u Beogradu će imati priliku da pogleda od 12. februara u Galeriji Doma kulture Studentski grad. Ova izložba fotografskih radova biće otvorena  12.februara u 19 časova, a učestvuju umetnici iz Beograda i Feniksa: Aleksandrija Ajduković, Nidaa Aboulhosn, Dana Buhl, Edgar Cardenas, Sean Deckert, William LeGoullon, Michael Lundgren, Goran Micevski, Ivan Petrović, Stefana Savić, Nina Todorović, Mihailo Vasiljević, Ryan Parra, Claire A. Warden.

 

Tokom petonedeljnog boravka u okviru  ASU Art Museum International Artist Residency programa u Feniksu, u oktobru i novembru prošle godine, Maida Gruden, urednik likovnog programa Doma kulture Studentski grad i CEC ArtsLink stipendista za 2014. godinu, imala je priliku da se upozna sa velikim brojem lokalnih umetnika i studenata, da stekne uvid u njihov rad i umetničke prakse. Ovaj kratak ali plodonosan boravak pružio joj je mogućnost da organizuje izložbu baziranu na interakcijama sa fotografima iz Feniksa i dosadašnjoj saradnji sa fotografima iz Beograda. Izložba je održana u Combine Studios Gallery u Downtown Feniksu tokom novembra i decembra 2014. godine. Beogradska publika ima priliku da pogleda izložbu Convergence / PHX – BG, sa proširenim izborom umetnika, od 12. do 28. februara 2015. godine u Galeriji Doma kulture Studentski grad u Beogradu.

 

Izložba obuhvata presek generacije umetnika od dvadeset do četrdeset godina. Nakon izložbe u Feniksu, beogradska izložba označava sledeći korak u povezivanju umetnika, publike, fotografskih praksi i ljudi iz dva udaljena grada. Naslov  Convergence / PHX – BG ukazuje posmatraču na sličnosti ali i razlike koje obogaćuju i intrigiraju naše lokalne perspektive. Namera ove konvergencije je kreiranje prostora za lični susret i dijalog umetnika iz Beograda i Feniksa u budućnosti.

 

***

Međunarodni rezidencijalni umetnički program, koji organizuje Umetnički muzej Državnog univerziteta u Arizoni (ASU Art Museum), i u okviru koga je inicijalno realizovana izložba Convergence / PHX-BG, dovodi afirmisane domaće i međunarodne umetnike, kustose i teoretičare na Državni univerzitet u Arizoni u cilju razvijanja novih radova, uz istraživačke resurse Državnog univerziteta i u saradnji sa različitim umetničkim zajednicama. Rezidencijalni boravak Maide Gruden delimično je finansiran  uz pomoć CEC ArtsLink Residencies, organizacije koja umetnicima i menadžerima u umetnosti iz 37 stranih zemalja omogućava petonedeljni rezidencijalni boravak u neprofitnim umetničkim organizacijama širom SAD-a. Program pruža priliku umetnicima i umetničkim zajednicama iz različitih delova SAD-a da razmene svoje umetničke prakse sa umetnicima i menadžerima iz inostranstva i uključe se u dijalog koji za cilj ima unapređenje interkulturnog razumevanja.

 

http://www.cecartslink.org/grants/artslink_residencies/

http://asuartmuseum.asu.edu/

 

 

 

Top