PLANETA DIZAJNA

7 - 20. 04, Velika galerija
7 - 14. 04, Galerija
Otvaranje, četvrtak, 7. april, 18.00

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika od 2004. godine tradicionalno održava Godišnju izložbu radova studenata dizajna u mesecu aprilu u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu kao integralni deo nastavnog procesa. Ove godine ćemo se predstaviti i u Maloj galeriji sa radovima sa Master strukovnih studija na grafičkom dizajnu. Naslovna tema ovogodišnje izložbe studentskih radova „Planeta Dizajna“, odnosi se na uspostavljanje međusobnog uticaja i povezivanja sa Planetom Zemljom na kojoj živimo. Kreirajući svoju Planetu Dizajna, želimo da pokažemo kako treba da izgleda Planeta na kojoj živimo u budućnosti i na koji način uz pomoć eko održivog dizajna možemo da utičemo na globalne procese održavanja i očuvanja naše Planete Zemlje. Kako smo uspeli da se povežemo usled pandemije izazvane virusom Covid-19, i koliko je digitalizacija kao proces pomogla povezivanju ljudi u ovim okolnostima.

             Izložba za naše studente predstavlja početak stupanja na profesionalni put i početak predstavljanja na javnoj umetničkoj i dizajnerskoj sceni. Na izložbi su predstavljeni svi segmenti sociološkog aspekta – teme kao što su zdravstvo, obrazovanje, ekologija, kultura, antiratni pokreti i druge aktuelne teme savremenog društva. Izložba obuhvata dva segmenta -  izlagački i umetničke projekte, u skladu sa bolonjskom konvencijom.

Na ovoj svojevrsnoj smotri studentskih radova prikazuju se javnosti najbolji radovi i kreacije iz dizajna i umetničkih predmeta, studijskih programa osnovnih studija, sa četiri akreditovana studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn industrijskih proizvoda, Modni dizajn, Koncept i karakter dizajn i Master strukovnih studija na grafičkom dizajnu. Izložba je od velikog značaja za sam nastavni proces kao vrednovanje i praćenje rada jedne generacije studenata. Savremena stremljenja iz oblasti dizajna, pojave i upotrebe novih tehnologija i materijala, sve masovnijeg korišćenja digitalnih tehnologija u dizajnu i zahteva tržišta, podstiče nas osavremenjavanju i podizanju kvaliteta nastave.

Ovom manifestacijom podstičemo studente na još veća angažovanja u svom kreativnom radu, ukazujući javnosti na mlade talente i upoznajući buduće studente sa dizajnerskim studijskim programima Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika. Na otvaranju izložbe će biti dodeljene nagrade za najbolja godišnja ostvarenja iz oblasti dizajna i likovne umetnosti. Nagrade nose nazive profesora osnivača Odseka za dizajn: Miodraga Vartabedijana, Gojka Varde i Lazara Bunovića. Izložba će biti prikazana u okviru virtuelne galerije na sajtu škole i preko društvenih mreža.

Top