ISTORIJA BLUZA: POČETAK

Sreda, 3. april 19.00, Mala sala

U nekoj zabiti u srcu delte Misisipija W.C. Handy je sedeo pored pruge i razmišljao kako je tamo 20. vek traljavo započeo: voz je kasnio već osam sati. Iz dremeža ga je trgao glas od kog se naježio: krupan crni čovek je prebirao po žicama gitare i tulio o teškim vremenima. Taj misteriozni muzikant je možda bio Henry Sloan, o kome znamo jedino da je bio učitelj C. Pattona. Hendi je desetak godina kasnije kompo­novao Memphis Blues, a notni zapis se prodavao kao vrući kolači na zimskom vašaru. Progla­sio se „ocem bluza“ ; tačno bi bilo da je Hendi otac industrije bluza. Dvadesetih godina pro­šlog veka, sa pločama Mamie Smith, „Ma“ Rainey, Bessie Smith, bluz je postao nacionalna, onda i svetska stvar: dospeo je i u evropske koncertne dvorane. Nešto kasnije, muzički biznis je uči­nio vidljivim i bluzere koji su već decenijama lutali jugom Amerike i svirali na zabavama na farmama, radilištima, po krčmama i kolibama u šumi u koje su Afroamerikanci dolazili da igraju. Ljudi sa margine društva, često u sukobu sa zakonom, poretkom stvari i samima sobom, ostavili su nam moćnu muziku. „Otac Delta blu­za“, Charley Patton, je po mnogim istoričarima jedan od najbitnijih američkih muzičara 20. veka, Blind Lemon Jefferson, Leadbelly, Tommy Johnson,.. spadaju u najuzbudljivije.

Top