Informatika i računarstvo – izbor knjiga

22-31. maj

Hol Biblioteke

Informatika i računarstvo – izbor knjiga

Na ovoj izložbi predstavićemo publikacije koje Biblioteka Doma kulture „Studentski grad“ poseduje u svom fondu iz oblasti informatike i računarstva.

Top