INFORMACIJSKI POREMEĆAJ i ALATI I TEHNIKE ZA VERIFIKACIJU

Ponedeljak, 15. maj, Mala sala

10:00 INFORMACIJSKI POREMEĆAJ

Predavač: Isidora Injac

Na ovom predavanju će polaznici biti osposobljeni da prepoznaju i razlikuju vrste informacijskih poremećaja.

Polaznici će moći da:

- prepoznaju informacijski poremećaj

- definišu, identifikuju i razlikuju glavne kategorije informacijskog poremećaja (poput misinformacije, dezinformacije i zlonamerne informacije)

- definišu, identifikuju i razlikuju uobičajene tipove informacijskih poremećaja (kao što su manipulisani sadržaj, sadržaj pod lažnim imenom, izmišljeni sadržaj).

 

11:00  ALATI I TEHNIKE ZA VERIFIKACIJU

Predavač: Bojan Kundačina

Glavni cilj ovog predavanja je da objasni polaznicima alate i metode koji se mogu koristiti za verifikaciju (proveru istinitosti). Polaznici će nakon predavanja biti obučeni da razlikuju koncepte provere činjenica i verifikacije, razumeju važnost i četiri ključna elementa kojima se treba pozabaviti prilikom verifikacije, primenjuju metode verifikacije slike i video-zapisa, primenjuju neophodne metode i koristite alate za verifikaciju sajtova i naloga na društvenim mrežama, primenjuju metode otkrivanja botova i trolova i upotrebljavaju potrebne alate.

Isidora Injac i Bojan Kundačina su zaposleni u Biblioteci grada Beograda i predavači su na akreditovanom kursu Novinska pismenost i kritičko mišljenje.

Top