Impresum

Naziv ustanove: DOM KULTURE "STUDENTSKI GRAD"

Ulica i broj: BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 179

Opština: NOVI BEOGRAD

Matični broj: 07053029

Banka: UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA

Broj računa: 840-497664-63; 840-497668-51

PIB: 101678687

 

Šifra delanosti:

80420 - opis delatnosti: ostalo obrazovanje

92320 - opis delatnosti: rad umetničkih ustanova

92110 - opis delatnosti: filmska i video proizvodnja

 

Registarski broj: 6009139403

Jedinstveni broj budžetskog korisnika (JBBK): 03648

 

Odgovorno lice: Boris Postovnik

 

Top