I ŠTA ĆEMO SAD?

Ponedeljak, 27. mart

19.00, Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“

CIKLUS PREDAVANJA VERTIKALE ISTORIJE: ISTANBUL

Upoznaće slušaoce sa osnivnim geografskim i istorijskim podacima kao i umetničkim spomenicima Istanbula (Konstantinopolja, Carigrada ili Vizantiona), prestonice tri carstva i grada koji u kontinuitetu postoji više od dvadeset osam vekova.  Po svom značaju i uticaju na evropsku kulturu ni jedan grad na svetu još nije prevazišao slavu Istanbula, a mnogi aspekti njegove jedinstvene kulture se tek danas otkrivaju. Uprkos svojoj starini,  Istanbul predstavlja značajnu inspiraciju za savremenu umetnost i popularnu kulturu.

Dr Čedomila Marinković je istoričar umetnosti, vizantolog i judaista. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorsku diplomu je stekla na Univerzitetu Koč u Istanbulu. Napisala je šest knjiga - dve u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti. Od 2020. dr Marinković  ima zvanje naučnog saradnika u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Za svoj rad je osvojila šest nagrada od kojih je najprestižnija nagrada „Neven” koju je dr Marinković dobila za svoju knjigu „Jevreji u Beogradu 1521–1942“.

Šta nama danas znači vizantijsko i osmansko nasleđe Istanbula? Kako nam je dostupno i koliko je prisutno u popularnoj kulturi? Na ovom predavanju ćemo pokazati kako je ovo nasleđe pronašlo svoj put do savremenih stvaralaca bilo u domenu filma, animacije, digitalnih igrica ili mode.

 

Top