I LEARNED FROM THE BEST - Jelena Micić

15 - 30. septembar, Galerija

Otvaranje: sreda, 15. septembar, 19.00

Izložba I Learned from the Best predstavlja zasnivanje i obrise oblikovanja sopstvene teorije boja. Istraživanje u polju slikarstva zasnovano je na perceptivnoj varijaciji korišćenih materijala ili pak tehnike nanošenja odabranih elemenata. Analitička studija je fokusirana na boju sopstvenim sredstvima, nasuprot efekta postignutim relacijom prema drugim nijansama. Sama serija koja je centralni deo instalacije kreće se na relaciji slika-uzorak, inkorporirajući arhivski materijal, svetlosno-bojnu intervenciju u galeriji, kao i ranije segmente razvoja prakse sa referencama na formalne i konceptualne postavke teorije boja Sola LeVita, odnosno Josefa Albersa.

Izložba se proširuje i na prostor Galerije Doma omladine, a otvaranje je 21.09.2021. u 19 časova.

Autor izložbenog teksta je Franc Vibmer, slikar i asistent na odseku za Prošireno polje slike na Akademiji likovnih umetnosti u Beču.
Zahvaljujemo Austrijskom Kulturnom Forumu na podršci pri transportu radova.

Jelena Micić (1986, Knjaževac) je magistrirala na Akademiji likovnih umetnosti u Beču 2020. godine na odseku za Tekstualnu skulpturu (mentor Hajmo Cobernig). Živi i radi u Beču kao slobodni umetnik i kustos. Nagrađena je Dimitrije Bašičević Mangelos studijskim boravkom u Njujorku 2021. godine. Osnivač je neformalne grupe UMETNIK*.

jelenamicic.com

 

 

 

Top