HOR STUDENJAK

Utorak, 8. oktobar
Utorkom od 20.00, Studio 26
Kreativna radionica


Radionicu vodi Matija Anđelković, kompozitor 

Savremeni hor koji daje kreativnu slobodu i slobodu izražavanja studentima i mladim ljudima zainteresovanim za pevanje, bez obzira na njihove pevačke sposobnosti.
Prijave: matijadecomposing@gmail.com
+381 64 407 50 26

Top