„GOOD GIRLS“

Predstava savremenog plesa
„GOOD GIRLS“

Ponedeljak, 8. april, Velika sala, 19.00

Predstava tematizuje problem anoreksije, od razvojnih faza ka izlečenju i prevazilaženju bolesti, premda se svi slučajevi ne završe u ozdravljenju. Inspiracija je bila opširna studija o anoreksiji od autorke Hadli Friman, pod nazivom „Dobre devojke“, kao i knjiga „Plava“ autorke Magdalene Miković, uz nekolicinu priča iz ličnog okruženja. Lik u predstavi prolazi kroz različite faze, od susreta sa novonastalim strahom od hrane, preko unutrašnjih borbi sa anksioznošću i opsesivnim mislima, do hospitalizacije kao jedinog mogućeg izlaza. Ipak, put ozdravljenja nije linearan i uprkos nekoliko institucionalnih pokušaja, tek sa postepenim uključivanjem u život i društvo bolest uspeva da bude potisnuta u drugi plan i dozvoli dalji razvoj i ostvarenje lika van ograničenja anoreksije.

Koreografija, režija, izvođenje, izbor muzike, kostim: Ana Obradović
Autorska muzika: Katarina RankovićUlaz slobodan

 

Top