FILOZOFIJA I TERAPIJA

Svake subote od 17.00 do 20.00 časova u Sali na spratu DKSG

Besplatna radionica za studente

FILOZOFIJA I TERAPIJA

Radionicu vodi dr Nada Blagojević, filozof (udruženje „Filozofski vrtovi”)

Tradicija filozofskih učenja o duši/psihi je poučavala i sintetizovala mnoga iskustva i znanja o čoveku, odnosu pojedinca prema sebi; o vrednovanju i prevrednovanju smisla života pojedinca, grupa i zajednica, odnosno istine i laži u čovekovom govoru; kao i znanje o idejama dobrote, lepote i pravde, koje usmeravaju njegovo ponašanje. Mnoge su savremene discipline preuzimale ta saznanja, ali u drugačijem kontekstu u odnosu na izvore iz kojih su potekla, kao i sa izmenjenom terminologijom. Naučnost novih disciplina, ma koliko bila društveno korisna, nije uspela da inkorporira filozofske i duhovne pristupe, danas izuzetno potrebne savremenom pojedincu. Terapeutika, u smislu „brige“ za čoveka je suština i smisao filozofskog govora i „Nagovora na filozofiju“ (Aristotel).

Filozofija kao „fronezis” (praktična, komunikaciona mudrost i veština življenja) i „parezija” kao vrsta i način govora, kao i filozofska „askezis“ (vežba), sve one ukazuju na složenu specifičnu dinamiku ljudskog iskustva.

Program rada će uključivati nedovoljno poznate filozofske tekstove istaknutih autora. S obzirom na trend da se filozofsko obrazovanje danas svodi na minimum, da se gubi njegova praktična vrednost, cilj ovih edukativnih seminara je da se vrati izgubljeno znanje novim generacijama i u formi koja je njima bliska i da se očuva kontinuitet filozofskih praksi. Filozofska terapeutska škola bi bila ona karika koja povezuje antičko-helenističke sadržaje, ranohrišćanske, rane renesanse, moderne i savremenih terapeutskih istraživanja mnogih disciplina. Paradoksalno, što se više humanističkih disciplina fragmentacijom distanciraju od filozofije i duhovnosti, na drugoj strani se prepoznaje značajan talas popularnosti filozofskog načina rezonovanja i njegove epistemologije – u pokušaju da se osmisli fragmentisana duhovna slika sveta, prepuna netolerancije, agresivnosti i sumnjivih životnih vrednosti.

Top