Filmski program

Kad dođeš u DKSG – ugledaš film!


Naš filmski program možda je najbolje predstaviti ovom parafrazom čuvene rečenice Tomislava Gotovca ("Kad otvorim oči – vidim film"), jer je raznovrstan i pažljivo odabran filmski repertoar oduvek bio odlika Doma kulture "Studentski grad".  
Filmski program je koncipiran s idejom da zadovoljava filmofilska opredeljenja kinematografski obrazovane publike, kao i da podržava bazične kulturološke i obrazovne potrebe šire studentske publike, pre svega Studentskog grada. Program se realizuje kroz prikazivačku delatnost profesionalnog igranog, dokumentarnog i animiranog filma u tradicionalnim programskim oblicima, filmskim ciklusima, festivalima i drugim reprezentativnim formama, kao što su tribine, razgovori i predavanja o filmu, a važan aspekt je i periodično izdavanje monografija i knjiga iz oblasti studija filma.

Igor Toholj
Igor Toholj - urednik filmskog programa

phone  +38162267832
 

Top