FILMOVI O KRICIMA

Sreda, 29. maj, 19.00, Mala sala

Zašto o kricima? Pa, u svet ulazimo s njima. Čovekova istorija počinje vriskom, to je prvi akt samoizražavanja, autohton i individualan. Za samo nekoliko sekundi krikom se mogu izraziti bol, bes, strah, poraz, požuda, trijumf... – neposrednije i snažnije nego na bilo koji drugi način. Praviti umetnost od toga je, naravno, nešto drugo. Iz rudnika popularne kulture mogu se izneti bezbrojna dela u čijim su središtima krici – ovi prodiru direktno u mozak i menjaju etiku & estetiku: posle njih se mnoga uvažena dela čine mlaka, preopširna i nakićena. A nema ni pokušaja neke klasifikacije, povezivanja sa biološkom osnovom, ljudskim iskustvom i istorijom umetnosti.                                                                                                                                     
Mićuna zanima period od dvadesetih godina 20. veka do prošlog vikenda. Prošetao je kroz bezmalo sve žanrove, od gospela do elektronike, tj. od Mahalije Džekson do Bjork i nazad. Izdvojio je krike koji su ga potresli i umotao ih u kratke priče o njihovim autorima. Uključio je filmove i performanse – u onom pod nazivom The Scream Marina Abramović je licu sa slike Edvarda Munka dala svoj glas. Duško Stanivuk je izmontirao četiri filma ukupnog trajanja 110 minuta. Oni su lična antologija, a ako se pridružite sa svojim pričama, mogla bi da preraste u enciklopediju krikova.  

 

Top