Filmovi Akademskog filmskog centra DKSG u Japanu

Filmovi Akademskog filmskog centra, Doma kulture Studentski grad, početkom marta u Japanu

Početkom marta u bioskopu centra Image Forum u Tokiju, biće prikazan program kratkih eksperimentalnih filmova pod nazivom „Topografija eksperimenta: jugoslovenski kino klubovi“, u okviru kojeg će biti prikazano 6 filmova koji su nastali u Akademskom filmskom centru DKSG i koji su deo Arhiva medija DKSG: 

Spomenicima ne treba verovati / Don’t Believe in Monuments  Dušan Makavejev, 16 mm on digital/ 5 min/ 1958/ Kino klub Beograd

Suze / Tears  Vojislav Kokan Rakonjac, 16mmon digital/ 15 min, 1959/Akademski kino klub

Seoski put/The Country Road  Nikola Đurić, 16 mm to digital/5 min/1972/ Akademski kino klub

Organon, tražili su odmene…/Organon, they’ve asked of me…  Zoran Saveski, /S8 on digital/ 9:30 min/1980/ Akademski filmski centar

Lična disciplina / Personal Discipline  Julijana Terek i Miroslav Bata Petrović, 16 mm on digital /28 min/ 1983/ Akademski filmski centar

Smrt metalosaurusa / Death of Metalosaurus  Igor M. Toholj, S8 on digital/3 min/1988/ Akademski filmski centar

Takođe, biće prikazan i program kratkih animiranih domaćih filmova „Nova nada: recentna srpska animacija“. Oba programa priredio je šef Akademskog filmskog centra DKSG, Milan Milosavljević (uz pomoć Marka Grubačića, docenta na Katedri za orijentalistiku Filološkog Fakulteta u Beogradu), koji će zahvaljujući podršci Filmskog centra Srbije imati priliku da predstavi programe tokijskoj publici.

Top