FIJUK SAJAM

Petak, 18. septembar

FIJUK SAJAM

Fijuk platforma se razvija i učvršćuje već godinama. Počela je kao niz Fijuk laboratorija - susreta malih izdavača, festivala i autora iz regiona i Evrope. U međuvremenu je izrasla do zavereničke distributivne mreže i redovnih Fijuk sajmova za knjige, stipove i grafike u Beogradu, odnedavno i u Zagrebu, Novom Sadu i Đevđeliji. Fijuk je i tajna mreža i neprebrojiva zajednica i podsticaj za proizvodnju i prezentaciju radova onim autorima koji nisu deo distributivnih kanala knjižara i izdavača, galerija i muzeja. Fijuk sajam dovodi u direktan kontakt publiku i one izdavače i proizvođače koji su na taj susret spremni.

Od 15 časova za sve zainteresovane biće otvorena crtačka radionica, a od 17 časova je početak sajma.

 

Top