EVROPSKI DAN JEZIKA

Izložba knjiga 11 - 30. septembar – Hol Biblioteke

Autor izložbe: Višnja Blagojević

„Govori da bih te video.” – kaže stara izreka iz antičke Grčke. Po nalogu Saveta Evrope i Evropske komisije 26. septembar je proglašen za Evropski dan jezika sa ciljem jačanja svesti o promovisanju kultura evropskih zemalja. Od 2001. godine slavi se raznolikost sa više od 220 evropskih autohtonih jezika, 24 službena jezika Evropske unije i više manjinskih jezika.

Pored velikih jezika: engleskog, ruskog, nemačkog, španskog i francuskog, promovišu se manje rasprostranjeni jezici u cilju njihove zaštite i popularizacije. Evropski dan jezika slavi višejezičnost, toleranciju, otvorenost, radoznalost i podstiče na celoživotno učenje. Koliko je jezik značajan, davno je uvideo Hajdeger, pišući o njemu kao o „kući bića”.

Top