EVALUACIJA NAUČNOG RADA

Sreda, 29. mart

13.00, Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“

Predavanje

EVALUACIJA NAUČNOG RADA

Predavač: Dr Sanja Antonić

Tema predavanja su osnovni bibliometrijski indikatori vezani za širu istraživačku i bibliotečku zajednicu: impakt faktor, Hiršov indeks, citati, nalog na Gugl Akademiku, citiranost u komercijalnim i nekomercijalnim izvorima.

Bibliometrijski indikatori su sve više u upotrebi za vrednovanje istraživača, bibliotekara, naučnih domaćih i inostranih časopisa. Altmetrija je sve zastupljenija u različitim oblastima, kao i bibliometrijski indikatori. Hiršov indeks je postao obavezni indikator u prirodnim i biomedicinskim naukama, ali i humanističkim (primenjuje se na neke muzičke čaopise). Informacije iz Gugl Akademika su dostupne svakom pojedincu, a kako napraviti lični nalog, izanalizirati citranost i druge parametre možete saznati na ovom predavanju.

Dr Sanja Antonić je informator savetnik, zaposlena od 1997. godine u Odeljenju za naučne informacije i edukaciju u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu. Doktorsku disertaciju „Citatna analiza kao metoda vrednovanja naučnog rada istraživača iz Srbije u periodu od 2000. do 2016. godine“ odbranila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U okviru aktivnosti Odeljenja za naučne informacije i edukaciju učestvovala je u raznim oblicima edukacije: za korisnike, studente bibliotekarstva, doktorande i dr. Održala je veliki broj prezentacija, predavanja, kurseva i radionica o korišćenju elektronskih izvora informacija.

Top